Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

I. Adóügyek

 1. Adótúlfizetés
  1. Adótúlfizetés rendezéshez átvezetési és kiutalási kérelem nyilatkozattal
 2. Idegenforgalmi adó
  1. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról
  2. Nyilatkozat igénybe vett idegenforgalmi adókedvezményről
 3. Telekadó
  1. Adatbejelentés telekadóról alapterület szerinti adózás esetén
  2. Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
  3. Kitöltési útmutató telekadó bevalláshoz
 4. Építményadó
  1. Adatbejelentés építményadóról (fedőlap)
  2. „A” jelű betétlap lakásról, üdülőről
  3. „B” jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről
  4. Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
  5. Kitöltési útmutató építményadó bevalláshoz
 5. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmek
  1. Közterülethasználat iránti kérelem
  2. Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
 6. Fizetési könnyítés és mérséklés
  1. Adatlap magánszemély fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

II. Kereskedelmi és szálláshely ügyek

 1. Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásához
 2. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásához bejelentési nyomtatvány

III. Gyámhatósági ügyek

 1. Formanyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

IV. Szociális ügyek

 1. Szociális célú tűzifa kérelem

V. Települési támogatás

 1. Vagyonnyilatkozat lakásfenntartási támogatáshoz

VI. Hatósági ügyek

 1. Kérelem ingatlan cím igazolásához
 2. Kérelem közös lakcímmel rendelkezők igazolásához
 3. Kérelem házszám megállapításához

VII. Anyakönyvi és hagyatéki ügyek

 1. Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt
 2. Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

VIII. Egyéb ügyek

 1. Ebtartás
  1. Ebnyilvántartási adatlap
  2. Bejelentő lap ebtartásban bekövetkezett változásról (elveszett, elpusztult, átadott ebről)
 2. Pálinkafőzés
  1. Tájékoztató a magán pálinkafőzés megváltozott szabályairól
  2. Bevallás előállított magánfőzött párlat után
  3. Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
 3. Tűzgyújtás
  1. Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez
 4. Fakivágás
  1. Fakivágási engedélykérelem és bejelentés a közterületen lévő fás szárú növényekre
  2. Fakivágás kérelem saját ingatlanon
 5. Horgászcélú sátorhely
  1. Kérelem horgászati célú sátorhely igénybevételére
  2. Terület bérleti szerződés horgászcélú sátorhelyre
 6. Tájékoztató az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
 7. Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem közút nem közlekedési célú igénybevételhez (közműépítéshez és útterület foglalásához)
 8. Kérelem közterület használatára
 9. Kérelem a balatonszepezdi strandokra való nyaralóbérletet kiállítása iránt

 

Vissza az oldal tetejére