Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Adóügyek

 1. Adótúlfizetés
  1. Adótúlfizetés rendezéshez átvezetési és kiutalási kérelem nyilatkozattal
 2. Idegenforgalmi adó
  1. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról
  2. Nyilatkozat igénybe vett idegenforgalmi adókedvezményről
 3. Telekadó
  1. Telekadó adatbejelentés adatlap
  2. Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
  3. Kitöltési útmutató telekadó bevalláshoz
 4. Építményadó
  1. Adatbejelentés építményadóról (fedőlap)
  2. „A” jelű betétlap lakásról, üdülőről
  3. „B” jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről
  4. Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
  5. Kitöltési útmutató építményadó bevalláshoz
 5. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmek
  1. Közterülethasználat iránti kérelem
  2. Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
  3. Kérelem horgászati célú sátorhely igénybevételére
 6. Fizetési könnyítés és mérséklés
  1. Adatlap magánszemély fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

Kereskedelmi és szálláshely ügyek

 1. Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásához
 2. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásához bejelentési nyomtatvány

Gyámhatósági ügyek

 1. Formanyomtatvány rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultsághoz és hátrányos helyzet megállapításához

Szociális ügyek

 1. Szociális célú tűzifa kérelem

Települési támogatás

 1. Vagyonnyilatkozat lakásfenntartási támogatáshoz

Hatósági ügyek

 1. Kérelem hatósági bizonyítvány kiadásához ingatlan adataira vonatkozólag
 2. Kérelem hatósági bizonyítvány kiadásához
 3. Hozzájáruló nyilatkozat hatósági bizonyítványhoz
 4. Kérelem házszám megállapításához

Anyakönyvi és hagyatéki ügyek

 1. Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt
 2. Adatszolgáltatás hagyatéki leltárhoz

Egyéb ügyek

  1. Ebtartás
   1. Ebnyilvántartási adatlap
   2. Bejelentő lap ebtartásban bekövetkezett változásról (elveszett, elpusztult, átadott ebről)
  2. Pálinkafőzés
   1. Tájékoztató a magán pálinkafőzés megváltozott szabályairól
   2. Bevallás előállított magánfőzött párlat után
   3. Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
  3. Tűzgyújtás
   1. Kérelem külterületi irányított égetés engedélyezéséhez
  4. Fakivágás
   1. Fakivágási engedélykérelem és bejelentés a közterületen lévő fás szárú növényekre
  5. Horgászcélú sátorhely
   1. Kérelem horgászati célú sátorhely igénybevételére
   2. Terület bérleti szerződés horgászcélú sátorhelyre
  6. Az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
   1. Tájékoztató az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
  7. Kérelem kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához
   1. Kérelem 500 m3/év mennyiségig terjedő, házi vízigények kielégítését szolgáló, kizárólag talajvíz felhasználású kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez
  8. Közterület-használat
   1. Kérelem közterület használatára
  9. Strandbérlet igénylés
   1. Kérelem a balatonszepezdi strandokra való nyaralóbérletet kiállítása iránt

 

Vissza az oldal tetejére