Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Adóügyek

 1. Adótúlfizetés
  1. Adótúlfizetés rendezéshez átvezetési és kiutalási kérelem nyilatkozattal
 2. Idegenforgalmi adó
  1. Adóbevallás az idegenforgalmi adóról
  2. Bevallás az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén
  3. Nyilatkozat igénybe vett idegenforgalmi adókedvezményről
 3. Gépjárműadó
  1. Gépjárműadó bevallás
 4. Talajterhelési díj
  1. Talajterhelési díj bevallás
 5. Telekadó
  1. Telekadó adatbejelentés adatlap
  2. Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
  3. Kitöltési útmutató telekadó bevalláshoz
 6. Építményadó
  1. Adatbejelentés építményadóról (fedőlap)
  2. „A” jelű betétlap lakásról, üdülőről
  3. „B” jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről
  4. Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
  5. Kitöltési útmutató építményadó bevalláshoz
 7. Vendéglátóhely üzlettípus besorolás
  1. Bejelentés vendéglátóhely üzlettípus besorolásáról

Kereskedelmi és szálláshely ügyek

 1. Szálláshely
  1. Kérelem szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásához
 2. Kereskedelem
  1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásához bejelentési nyomtatvány

Szociális ügyek

 1. Kamatmentes kölcsön támogatás
  1. Kérelem települési támogatás megállapítására
 2. Gyógyszertámogatás
  1. Kérelem települési támogatás megállapítására
 3. Általános és rendkívüli települési támogatás
  1. Kérelem települési támogatás megállapítására
 4. Települési lakásfenntartási támogatás
  1. Kérelem települési támogatás megállapítására
  2. Vagyonnyilatkozat
 5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
  1. Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B lap]
 6. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
  1. Kérelem rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra
 7. Temetési támogatás
  1. Kérelem települési támogatás megállapítására
 8. Születési támogatás
  1. Kérelem települési támogatás megállapítására
 9. Hatósági bizonyítvány
  1. Kérelem hatósági bizonyítvány kiadásához
 10. Fizetési könnyítés és mérséklés
  1. Adatlap magánszemély fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához
 11. Szociális célú tűzifa
  1. Szociális célú tűzifa kérelem

Egyéb ügyek

 1. Ebtartás
  1. Ebnyilvántartási adatlap
  2. Bejelentő lap ebtartásban bekövetkezett változásról (elveszett, elpusztult, átadott ebről)
 2. Pálinkafőzés
  1. Tájékoztató a magán pálinkafőzés megváltozott szabályairól
  2. Bevallás előállított magánfőzött párlat után
  3. Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
 3. Fakivágás
  1. Fakivágási engedélykérelem és bejelentés a közterületen lévő fás szárú növényekre
 4. Horgászcélú sátorhely
  1. Kérelem horgászati célú sátorhely igénybevételére
  2. Terület bérleti szerződés horgászcélú sátorhelyre
 5. Az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
  1. Tájékoztató az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények (kutak) vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról
 6. Kérelem kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához
  1. Kérelem 500 m3/év mennyiségig terjedő, házi vízigények kielégítését szolgáló, kizárólag talajvíz felhasználású kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez
 7. Közterület-használat
  1. Kérelem közterület használatára

 

Vissza az oldal tetejére