Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tájékoztatás kedvtelésből tartott állatok tartásáról

Tisztelt Lakosok!

Az ebtartásra vonatkozó főbb szabályokról az alábbiakban tájékoztatom Önöket:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát.

A belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. (Balatonszepezden nincs kijelölt terület az ebek futtatására.)
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal (oltási könyv).

Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochip) megjelölve tartható.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.

A 43. § (1) bekezdés alapján, aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az állatvédelmi bírság alapösszege tizenötezer forint.
Az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer forint, ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat.

Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki.

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet a különféle cselekmények esetére előírt szorzószámok eredményeként határozza meg a kiszabható bírság összegét.
A bírságoló határozat csak bírósági úton támadható meg.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, valamint természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen (Balaton) – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, szabálysértést követ el.

A büntetésként kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint. Eljáró hatóság a rendőrség.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal VEH/001/1100-1/2016. számú, a Csobánc Földtulajdonosi Vadásztársaság által haszonbérelt 303350-513 kódszámú vadászterületének kijelöléséről szóló határozata alapján a Balaton területe vadászterület. A vadászterület térképes megtekintése az alábbi linken lehetséges: https://www.omvk.hu/veszprem/oldal/vadaszati-informacios-terkep

Varga Viktória
jegyző

Vissza az oldal tetejére