Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Felhívás – Balatonszepezd Község díszpolgára

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2005. (XII.16.) önkormányzati rendeletével elismerő cím és helyi kitüntetés alapításáról döntött, szabályozva egyidejűleg ezek adományozásának rendjét.

B a l a t o n s z e p e z d   K ö z s é g   D Í S Z P O L G Á R A

cím adományozásának céIja, hogy a település kitüntető címmel ismerhesse el azok érdemeit, akik kiemelkedő közéleti munkásságukkal hozzájárultak a község fejlődéséhez, hosszú időn át kifejtett tevékenységükkel hírnevet és elismerést szereztek Balatonszepezdnek. A díszpolgári cím évenként egy alkalommal, legfeljebb egy személy részére adományozható.

Balatonszepezd Község Képviselő-testülete a település gazdasági és társadalmi fejlődése, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn átvégzett kiemelkedő tevékenység elismerésére „B A L A T O N S Z E P E Z D É R T” kitüntetést  alapított.

A kitüntetésre különösen az válhat érdemessé, aki kiemelkedő eredményt ért el szakmai felkészültsége alapján az oktató-nevelő munkában, vagy kitűnik a közéletben való részvételével, illetve a község közéletében, közszolgálatában hosszú időn át magas színvonalú munkát végzett, vagy példa értékűen tevékenykedett az egészségvédelem és a szociális ellátás területén, s ezzel általános elismerést vívott ki. A kitüntetésben elsősorban magyar állampolgárok részesíthetők, de különösen kimagasló érdem esetén külföldi állampolgárnak is adományozható. A kitüntetésből évenként legfeljebb egy darab kerülhet adományozásra.

Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek a Képviselő-testület és a bizottságok tagjai, társadalmi szervezetek, helyi közösségek, Balatonszepezd község polgárai. Az indoklással ellátott javaslatokat 2023. március 20-ig kell benyújtani Balatonszepezd Község Polgármesteréhez.

Az elismerés adományozásáról a Képviselő-testület dönt. A kitüntetések átadására 2023. augusztus 20. napja alkalmából ünnepélyes keretek között kerül sor.

Balatonszepezd, 2023. február 10.

Bíró Imre
polgármester

 

Vissza az oldal tetejére