Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Partnerségi egyeztetés településkép védelméről szóló rendelet módosításáról

Balatonszepezd Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet partnerségi egyeztetésre bocsátja, az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus formában, az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján.

A rendelet módosításának oka, hogy a településképi bejelentési, véleményezési és kötelezési eljárások a képviselő-testület hatáskörébe kerültek, ezt a hatáskörét a képviselő-testület a tervezett módosítás szerint a jegyzőre ruházza át. A további módosítások, pontosítások a Településképi Arculati Kézikönyvvel való nagyobb összehang megteremtését biztosítják.

A közzétett rendelettervezettel kapcsolatos javaslatokat, véleményeket 2021. október 20. 16 óráig lehet az önkormányzat felé eljuttatni az alábbi módokon:

  • Önkormányzat címére (8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.) megküldéssel
  • a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Szentantalfai Kirendeltsége címére (8272 Szentantalfa, Fő u. 39.) történő megküldéssel
  • elektronikus levélben történő megküldéssel a e-mail címre,
  • helyi lakosként szóban, jegyzőkönyv felvétele mellett.

Melléklet:

 

Vissza az oldal tetejére