Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Képviselő-testületi ülés – 2018. február 15.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 15-én (csütörtök) 14 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Napirend:

 1. A helyi önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása
  Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
 2. Helyi Építési Szabályzat módosítása/kijavítása
  Előterjesztő: Miklós Balázs főépítész
  Melléklet:
  2.-Balatonszepezd_TrT_korrekció_jóváhagyásra (PDF, 10 mb)
  2.-HÉSZ-hibajavítás-10180215 (DOC, 25 kb)
 3. A Balatonszepezd, Csuki u. 3. övezeti átsorolási kérelme
  Előterjesztő: Miklós Balázs főépítész
  Melléklet:
  3.-Csuki-u.3.-átsorolási-kérelme-20180215 (DOC, 21 kb)
  3.-Csuki-u.-3.-övezeti-átsorolás-kérelme (PDF, 546 kb)
 4. Panoráma sétány Hrsz. 6, 7, 41 területek övezeti átsorolása
  Előterjesztő: Miklós Balázs főépítész
  Melléklet:
  4.Panoráma-sétány-területések-övezeti-átsorolása-20180215 (DOC, 20 kb)
 5. Az önkormányzat 2018. évi munkaterve
  Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
  Melléklet:
  5.-Munkaterv-2018-Bszepezd (DOC, 43 kb)
  5.-Képviselői-javaslatok (PDF, 106 kb)
 6. A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárának tervezete
  Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
  Melléklet:
  6.-Balatonszepezd (PDF, 18 kb)
  6.-Balatonfüredi-járás (PDF, 446 kb)

Vegyes ügyek:

 1. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi beszámolója
 2. Emlékpark kialakítása Virius Vince emlékünnepséghez kapcsolódóan
 3. Közérdekű kötelezettségvállalás a Virius emlékpark építése érdekében
 4. Balatoni Helytörténeti Találkozó rendezése Balatonszepezden
 5. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési terve
 6. Tulajdonosi hozzájárulás a 470/1 hrsz-ú ingatlan használatához (dr. Plajner Ákos kérelme)
 7. Kerkápoly Elemér kérelme
 8. II. világháborús emlékmű hősi halott névsorának kiegészítése
 9. A Kerteki u. közvilágítás bővítés kivitelezésére érkezett ajánlatok elbírálása
 10. Ajánlattevők felkérése a Fürdő u. és Fűzfa u. közvilágítás megvalósítására
 11. Ajánlattevők felkérése az önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése és kapcsolódó munkák kivitelezésére
 12. Ajánlatkérés értékbecslésre az önkormányzati telkek értékesítésének előkészítése érdekében
 13. Ajánlatkérés karbantartási feladatok ellátására
 14. A Szepezdi Ingatlanüzemeltető Kft. kérelme
 15. A Magyar Telekom Nyrt. kérelme

Zárt ülés elrendelésével: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

 1. Az Ifjúsági strandon létesítendő fogadóépület ügye
  Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

Zárt ülésen: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján:

 1. Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása
  Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
 2. A szavazatszámláló bizottság kiegészítése
  Előterjesztő: Lukács Ágnes jegyző

További dokumentumok:

 

Vissza az oldal tetejére