Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nyílt pályázati felhívás

Kiíró: Balatonszepezd Község Önkormányzata (8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.)

Pályázati felhívás tárgya: Balatonszepezd Központi Strand 477/1 hrsz. alatti 174 m2 alapterületű üzlethelyiség és a hozzá tartozó 74 m2   alapterületű terasz hideg-melegkonyhás büfé üzemeltetése céljából való bérbeadása.

A megkötendő szerződés 2023. január 1. napjától 2028. szeptember 30. napjáig (5 év) szóló határozott időtartamú BÉRLETI SZERZŐDÉS.

1. A pályázat főbb paraméterei

A szerződés időtartama: 2023. január 1. napjától 2028. szeptember 30. napjáig (5 év).

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 15. napja 10:00 óra

A pályázat benyújtásának helye: Zánka Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola u. 11.)

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatokat zárt borítékban „Tóparti Büfé üzemeltetés” megjelöléssel személyesen Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 8251 Zánka, Iskola u. 11.  vagy postai küldeményben postázási címre kell eljuttatni a megadott határidőre.

A pályázatok felbontásának helye: Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Iskola u. 11.)

A pályázatok felbontásának időpontja: 2022. december 16. napja 10:15 óra

A pályázat értéke: 25.000.000 Ft

A pályázatok elbírálásának határideje: A benyújtás határidejét követő 30 napon belül.

Pályázati anyag elérése: https://balatonszepezd.hu/

A Kiírónak pályázati kiírásban kizárólag a meghatározott határidőig beérkezett pályázatokat áll módjában elfogadni.

Ha a pályázó a bírálatot végző polgármester megállapítása szerint a pályázatának lényegét nem érintő okok miatt érvénytelen pályázatot nyújtott be, a polgármester e-mailben legkésőbb a benyújtási határidőt követő 2 munkanapon belül megküldött felhívására pótolhatja a hiányokat. A hiánypótlásra 3 munkanap áll rendelkezésre.

2. Pályázat értékelésének szempontjai

Bírálati szempont: Legjobb pályázatnak a legmagasabb bérleti díjat tartalmazó pályázat tekintendő azzal, hogy a pályázó minimum évi 5.000.000 Ft összegű bérleti díjat köteles megjelölni. Az ennél alacsonyabb bérleti díjat tartalmazó pályázat érvénytelen. A pályázónak továbbá vállalnia kell a bisztró üzemeltetésének strandi szezon alatti folyamatos biztosítását a szerződéses futamidő alatt.

Amennyiben kettő vagy több azonos összegű bérleti díjat tartalmazó pályázat érkezik be, úgy a nyertes pályázat kiválasztása a polgármester feladata.

3. A pályázat kötelezően benyújtandó mellékletei

3.1 A kiíráshoz melléklet kitöltött céginformációs adatlap;

3.2 A pályázó vendéglátói ismereteinek, gyakorlatának rövid bemutatása;

3.3 A megajánlott éves bérleti díj összege;

3.4 A pályázati felhívásban és a bérleti szerződés tervezetében foglalt feltételek elfogadására irányuló nyilatkozat;

3.5 A pályázó szerződéses ajánlata és a 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozata.

4. A Kiíró jogai

4.1 Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázó visszalépése esetén vagy, ha a szerződéskötés a nyertes pályázóval egyéb okból meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződés feltételeket nem teljesíti és ezért a Kiíró szerződéstől elállt, avagy a felek azt megszüntették vagy felbontották, úgy a pályázat következő helyezettjével kössön szerződést.

4.2 Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy érvényes pályázatok benyújtása esetén is a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

4.3 Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást az benyújtási határidő előtt visszavonja, de erről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az benyújtási határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni.

 5. Pályázat érvénytelensége

  • a pályázatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be;
  • a pályázó a bisztró üzemeltetésének strandi szezon alatti folyamatos biztosítását nem vállalja;
  • a pályázó 5.000.000 Ft/év összegű bérleti díjnál alacsonyabb bérleti díj fizetését vállalja;
  • a pályázó a vállalt éves bérleti díj mértékét nem egyértelműen határozza meg, vagy feltételhez köti;
  • a pályázó nem tesz szerződéses ajánlatot, illetve a 30 napos ajánlati kötöttséget nem vállalja.

6. Eredményhirdetés

A kiíró a döntését követően a pályázati eljárás eredményét haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, írásban közli valamennyi pályázóval. A nyertessé nem nyilvánított pályázók ajánlati kötöttsége a döntésről szóló értesítés kézhezvételének napján szűnik meg.

7. Egyéb információk

 A kiíró a megajánlott bérleményre bejárási és megtekintési lehetőséget biztosít egy adott, előre egyeztetett időpontban.

Időpont egyeztetési lehetőség:
Szántó Szilvia irodavezető
Telefon: +36-30/514-8818
E-mail:

10. Szerződéskötés időpontja:

Pályázati anyagok elbírálását követő 30 napon belül.

Letölthető pályázati felhívás, mellékletek:

 

Vissza az oldal tetejére