Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hírek

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

2022-ben Balatonszepezd Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére 4 999 990 Ft vissza nem térítendő támogatásra vált jogosulttá, melyet a Bertha Bulcsu Közösségi Ház udvara támfalának felújítására fordít.

Közmeghallgatás – 2022. november 4.

Értesítem Balatonszepezd község lakosságát, illetve a nyaralótulajdonosokat, hogy Balatonszepezd Község Önkormányzata 2022. november 4. napján, 16:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart. Az ülés helye: Bertha Bulcsu Közösségi Ház földszinti tanácsterem (8252 Balatonszepezd, Szegfű köz 1.).

További részletek

Partnerségi egyeztetés

Balatonszepezd Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a településrendezési eszközök felülvizsgálata során a településrendezési terv módosítását partnerségi egyeztetésre bocsátja az önkormányzati honlapon közzétett hirdetmény útján.

További részletek

Önkormányzati temető infrastrukturális fejlesztése

2022-ben Balatonszepezd Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztésére 24 625 996 Ft vissza nem térítendő támogatásra vált jogosulttá, melyet a ravatalozó épület felújítására és új urnafal kivitelezésére fordít.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára – 2023

Balatonszepezd Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan.

További részletek

Tájékoztató a helyi iparűzési adófizetésről

Tisztelt Adózók! 2022. augusztus 31. napjával a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény rendelkezéseiből kikerültek a kisadózók tételes adójára vonatkozó szabályok, azokat eltérő feltételrendszerrel a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló a 2022. évi XIII. törvény tartalmazza. A változással kapcsolatos legfontosabb információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 99. számú információs füzetében találhatóak.

További részletek

Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Balatonfüredi Járási Hivatal illetékességi területén 2022. október 6. (csütörtök) mobilizált ügyfélszolgálat működik. A KAB-BUSZ ügyintézői a fenti napon az alább felsorolt településeken és helyszíneken a feltüntetett ügyfélfogadási időben várják az ügyfeleket okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, jogosítvány, útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kormányablakban indítható ügyekbe.

További részletek

Hirdetmény a szociális tűzifa támogatásról

Balatonszepezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 12/2018. (X. 31.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik a településen bejelentett állandó lakóhelyükön életvitelszerűen élnek és lakásuk fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítják.

További részletek

Felhívás

Kiíró: Balatonszepezd Község Önkormányzata (8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.). Pályázati felhívás tárgya: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 12. szám alatti 55 m2 alapterületű ingatlan üzemeltetése céljából való bérbeadása.

További részletek

Barnakőszén felmérés

A Belügyminisztérium a kialakult helyzetre való tekintettel a lakosságnál jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérését végzi. Kérem a felméréshez szükséges adatszolgáltatást a széntüzelésre alkalmas háztartásokról 2022. szeptember 28-ig szíveskedjenek bejelenteni személyesen, email-en, vagy telefonon a szentantalfai Kirendeltségen.

További részletek

Vissza az oldal tetejére