Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Álláshirdetés falugondnok munkakör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Falugondnoki feladatok ellátása, munkaköri leírás és szakmai program alapján, figyelemmel a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban foglaltakra. Lényeges feladatok: falugondnoki gépjármű vezetése, közreműködés a szociális étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában (rászorultak szakrendelésre szállítása), a háziorvosi rendelésre szállításban, az egyéb egészségügyi intézménybe szállításban, gyógyszer kiváltásban, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában, óvodás és iskolás gyermekek szállításában, a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatali ügyek intézésének segítésében, az egyéb lakossági szolgáltatások szervezésében.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balatonszepezd

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bíró Imre polgármester nyújt, a +36-30/330-12-11 telefonszámon.

A pályázat részeként benyújtandó az érvényes gépjárművezetői engedély másolata, a falugondnoki alapképzettséget igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy falugondnoki képzésen való részvételt vállalja, és a feladat ellátásához szükséges képesítést megszerzi, továbbá nyilatkozat arról, hogy a próbaidőt vállalja. Illetmény megállapítása: a 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Szociális gondoskodás, m.n.s., falugondnoki alapképzettség

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

 • falugondnoki alapképzettség, vagy a képzettség megszerzésének vállalása
 • legalább 3-5 év gépjárművezetői tapasztalat
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság
 • legalább szakmunkás végzettség
 • 3 hónap próbaidő vállalása

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

 • jó kapcsolatteremtő képesség, segítőkészség
 • önálló munkavégzés, felelősségtudat, terhelhetőség, megbízhatóság, pontosság
 • helyismeret
 • jó írásbeli kifejezőkészség, felhasználói szintű számítógép-ismeret

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.23. 16:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat Balatonszepezd Község Önkormányzata képviselő-testülete bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a képviselő-testület érvénytelenné nyilvánítj

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.29. 16:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Balatonszepezd község honlapja

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.02.05.

 

Vissza az oldal tetejére